• Hoe word ik opgenomen in het register?

  Ieder RNVC-lid is verplicht zich aan te sluiten bij een regionale intervisiegroep, die circa 5 keer per jaar bij elkaar komt. Vanuit de PE-regeling is iedereen verplicht om minimaal 3 intervisies per jaar bij te wonen. In de intervisiegroepen fungeren leden als elkaars sparringpartner, bieden elkaar ondersteuning in de positionering van de casemanager en leert men bij door middel van complexe casuïstiek.

 • Hoe voeg ik mijn bijgewoonde intervisiegroep toe op mijn besloten ledenpagina?

  • Log in op je persoonlijke pagina, via inloggen rechtsboven in het menu
  • Selecteer onder Intervisiegroepen eerst een jaartal.
  • Klik op de button  + toevoegen
  • Vul de datum van de intervisiegroep en de naam van de intervisiegroep in.
  • Klik op + toevoegen en je intervisiegroep staat geregistreerd.

  De aftekenlijst (en eventuele verslagen) van de intervisiegroep blijft in het bezit van de coördinator.

 • Hoe voeg ik mijn 400 uursverklaring toe op mijn besloten ledenpagina?

  • Log in op je persoonlijke pagina, via inloggen rechtsboven in het menu
  • Selecteer onder 400 uursverklaring eerst een jaartal.
  • Klik op de button upload bestand.
  • Upload uw 400 uursverklaring.
  • Uw 400 uursverklaring staat geregistreerd.
   

 • Wat doet de RNVC?

  Bij de RNVC (Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en caremanagers) zijn casemanagers aangesloten die een casemanagementopleiding op (post) bachelor niveau hebben afgerond en bovendien aantoonbaar actuele werkervaring hebben en continu actief zijn om hun vakkennis kwalitatief op dit niveau te behouden. De vereniging beheert het beroepsregister en bewaakt of de leden voldoen aan de eisen voor de titel Rccm® (Register case- en caremanager) of Crov® (Casemanager regie op verzuim).

 • Wat zijn de voordelen voor leden van de RNVC?

  Voordelen van het lidmaatschap van de RNVC

  • Inschrijving in het beroepsregister van de RNVC;
  • Het recht om de titel Rccm® of Crov® als titel achter je naam te voeren;
  • Gratis toegang tot RNVC bijscholingen/congres (minimaal twee per jaar, altijd op de eerste maandag van april en oktober);
  • Toegang tot RNVC Permanente Educatie. Een eigen leermanagementsysteem om bij te blijven in het vak.
  • Jaarlijkse toetsing van actuele kennis; 1x per 3 jaar moet deze toetsing met positief resultaat gehaald worden voor behoud van registerlidmaatschap;
  • Toegang tot algemene ledenvergadering tevens netwerkbijeenkomst;
  • Deelname aan regionale intervisiegroep(en);
  • Belangenbehartiging van de beroepsgroep in het speelveld van de sociale zekerheid;
  • Onafhankelijke klachtenprocedure door externe klachtencommissie;
  • Aantrekkelijke korting op beroeps- aansprakelijkheidsverzekering;
  • STECR richtlijnen gratis ter beschikking
  • Toegang tot het besloten ledennet via website www.rnvc.nl
  • Informatievoorziening voor en door leden via verenigingswebsite en LinkedIn groep.

  Voordelen student- of belangstellend lid

  • Toegang tot het besloten ledennet via website www.rnvc.nl
  • Toegang tot de jaarlijkse algemene ledenvergadering (zonder stemrecht) en netwerkbijeenkomst;
  • Belangenbehartiging van de beroepsgroep in het speelveld van de sociale zekerheid;
  • Informatievoorziening voor en door leden via intervisie groep, verenigingswebsite, besloten ledennet, nieuwsbrieven, etc.;
  • Gratis toegang tot RNVC bijscholingen/ congres (minimaal twee per jaar, altijd op de eerste maandag van april en oktober);
  • Overige bijscholingsmomenten tegen gereduceerd tarief.
  • Toegang tot het besloten ledennet via website www.rnvc.nl
  • Informatievoorziening voor en door leden via verenigingswebsite en LinkedIn groep
 • Wat zijn de kosten die verbonden zijn aan het lidmaatschap?

  Registerlid Crov en RCCM: € 350,- per jaar
  De eerste 12 maanden: € 99,- per jaar             
  Studentlid (maximaal 36 mnd): € 99,- per jaar        
  Belangstellend lid: € 170,- per jaar                

  U betaalt contributie per kalenderjaar. Bij inschrijving gedurende het kalenderjaar wordt uw contributie naar rato berekend. Hierbij zijn inbegrepen de kosten voor administratie en publicatie in het register. 

  Voor tussentijdse uitschrijving uit het register dient u vóór 1 oktober schriftelijk uw registratie op te zeggen. Dit kan door een mail te sturen naar info@rnvc.nl of een opzegging te sturen naar ons postadres. Uw registratie eindigt dan per 1 januari van het erop volgende jaar. 

Heeft u nog een vraag?

Heeft een vraag die niet bij de veelgestelde vragen staat?
Neem dan contact met ons op via info@rnvc.nl.