Philips zoekt twee casemanagers CROV

Philips stapt dit jaar voor het ziekteverzuimproces over van een vangnetregeling naar een maatwerkregeling. Philips wil daarmee meer zelf de regie op het proces gaan voeren. De ambitie is om met het nieuwe proces nog beter dan nu synergie te bereiken op het terrein van preventie. Hiervoor wordt een nieuw team “Health & Wellbeing” gevormd binnen de HR organisatie. Voor dit team zoekt Philips twee ervaren casemanagers CROV;  één op de locaties Amsterdam en Drachten en de andere casemanager op de locaties Best en Eindhoven (High Tech Campus).

Philips heeft in Nederland ruim 10.000 medewerkers en telt vele leidinggevenden. Er werken medewerkers met meer dan 80 verschillende nationaliteiten, veelal hoog opgeleid. De casemanager krijgt een belangrijke rol in het ondersteunen van de leidinggevenden bij het uitvoeren van het poortwachter- en re-integratieproces in de eerste twee jaar van arbeidsongeschiktheid. Er wordt een nieuw IT tool (Dotweb Cloud) voor de registratie van het verzuim geïmplementeerd en Philips start een nieuwe samenwerking met een organisatie die bedrijfsartsen en praktijkondersteuners van bedrijfsartsen inzet.

De vacature staat op de careersite van Philips. Deze is te vinden via de volgende link.

Voor het inwinnen van informatie kan een email worden gestuurd naar hans.schelbergen@philips.com (Manager Labor Relations en Health & Wellbeing)