Adviseur Ziektewet en WIA (m/v)

Full-time | Tilburg | Van Zijl Casemanagement B.V

De advocaten van Kantoor Mr. van Zijl houden zich bezig met de advisering en begeleiding van werkgevers bij de juridische en fiscale aspecten van personeelsvraagstukken: arbeidsrecht, werknemersverzekeringen en loonheffing. Een groot en toenemend deel van de werkzaamheden betreft arbeidsongeschikte werknemers. De samenloop van arbeidsrechtelijke aanspraken van de werknemer (loondoorbetaling, ontslagbescherming), uitkeringsrechten van de werknemer (Ziektewet, WIA) en de financiering van die uitkeringen door (middel)grote werkgevers (gedifferentieerde premie Werkhervattingskas, eigenrisicodragen) maakt dat de werkgever zich geconfronteerd ziet met soms zeer complexe problemen. De advocaten van Kantoor Mr. van Zijl werken nauw samen met de adviseurs Ziektewet en WIA van Van Zijl Casemanagement om te zorgen dat de kosten van arbeidsongeschikte werknemers voor werkgevers tot een minimum worden beperkt. In verband met de groei van de vraag naar onze diensten, zoeken wij voor indiensttreding bij Van Zijl Casemanagement B.V. een Adviseur Ziektewet en WIA (m/v).

Klik hier om de volledige vacature te bekijken.