https://www.rnvc.nl/cms/public/files/2018-10/wjc4kr90a6.jpg?8df05d8fe4

Voorzitter
Martin Valk Rccm®

Martin is directeur/eigenaar van de arbodienst ‘Arbo Impact Services BV’. Daarin is hij actief als adviseur financiële schadelastreductie bij verzuim en arbeidsongeschiktheid. Hij houdt zich daar met name op corporate niveau mee bezig. Martin was eerder betrokken bij de commissie duurzame inzetbaarheid van OVAL en maakt deel uit van de ‘rondetafel Poortwachter van OVAL en UWV’. Verder maakt hij deel uit van de UWV klankbordgroep Zuid. Sinds 2011 is hij lid van de RNVC. In april 2012 werd hij bestuurslid. Eerst was hij eerst verantwoordelijk voor externe zaken, daarna bekleedde hij de functie van interim penningmeester en sinds april 2014 is hij voorzitter.

 

 

 

https://www.rnvc.nl/cms/public/files/2018-10/xzon68rjou.jpg?9ba28ffce8

Interne zaken
Rita Tselepis Rccm®

Rita is werkzaam als register casemanager en arbeidsdeskundige bij arbodienst Beter, een volle dochter van ABN AMRO Bank. Rita houdt zich o.a. bezig met het analyseren van en adviseren over complexe verzuimdossiers voor diverse grote banken en begeleidt bedrijven bij het implementeren van het Eigen Regie Model. Na het behalen van de diploma’s Casemanager regie op verzuim en de register casemanagement opleiding is Rita in 2013 lid geworden van de RNVC en werd ze in november 2014 aspirant bestuurslid Interne Zaken. In april 2015 is ze formeel benoemd als bestuurslid Interne Zaken.

 

 

 

https://www.rnvc.nl/cms/public/files/2018-10/tyombc0f86.jpg?c8316967d1

Ad- interim Penningmeester
Annemieke Gosker Rccm®

Annemieke heeft een ruime werkervaring als HR manager binnen de gezondheidszorg en de bouwnijverheid en sinds 2014 werkzaam als register casemanager, waarbij zij werkgevers ondersteunt ten van aanzien van de regie tijdens re-integratie van werknemers en op de procesgang conform Wet verbetering Poortwachter. Eind 2012 werd zij student-lid. Na het behalen van het diploma register casemanagement is in december 2013 als secretaris formeel toegetreden tot het bestuur en per 2019 functioneert zij als ad-interim Penningmeester.

 

 

 

Bestuurslid
Conchita Koster – de Leeuw Crov®

Conchita is werkzaam binnen Keerpunt als casemanager binnen de afdeling Arbodienst. Vanuit de verzuimverzekeraars waar Keerpunt mee samenwerkt wordt zij ingezet bij hoog schadebedrijven om een plan van aanpak te formuleren voor het terugdringen van het verzuim/grip krijgen op de verzuimcijfers en het inzetten op duurzame inzetbaarheid. Binnen Keerpunt zit zij in het interne auditteam om de dienstverlening van Keerpunt continu tegen het licht te houden. In 2013 geeft Conchita de opleiding regie op verzuim (Crov) gevolgd en in dat jaar is zij ook RNVC lid geworden. Vanaf oktober 2019 volgt zij de opleiding register casemanager (Rccm). Conchita is in november 2019 toegetreden tot het RNVC bestuur.

 

 

 

Bestuurslid
Loes Verfaille - Heins Crov®

Loes werkt bij Robidus in de rol van consultant verzuim, ZW en WGA. Robidus is een dienstverlener en treedt op als partner in sociale zekerheid. In haar rol als consultant wordt zij bij grote organisaties ingezet op diverse opdrachten. Deze opdrachten lopen uiteen van het geven van trainingen op maat, het analyseren van verzuim en de verzuimorganisatie, het uitvoeren of coördineren van het casemanagement tot het coachen van leidinggevenden bij het uitvoeren van het casemanagement. Loes is in november 2019 toegetreden tot het RNVC bestuur.

 

 

 

Bestuurslid
Monique Ballering – van der Laan Rccm®

Monique is mede directeur/eigenaar van Recht Door Zee Casemanagement BV. Met haar team van geregistreerde casemanagers adviseert zij diverse grote organisaties op het gebied van verzuim en inzetbaarheid. Samen met de partners van haar bureau richt zij zich op alle medewerkers in een organisatie en niet alleen op de medewerkers die verzuimen. Doel is ieder mens te waarderen en mensen met en zonder beperkingen de juiste plek in een organisatie te geven: Hierdoor wordt ziekteverzuim voorkomen en werken mensen bij de organisatie omdat zij dat willen en niet omdat zij dat moeten. Monique is in november 2019 toegetreden tot het RNVC bestuur.

 

 

 

 

 

 

https://www.rnvc.nl/cms/public/files/2018-10/externe-zaken.jpg?551ed1d201

Penningmeester

Met ingang van 1 mei 2020

https://www.rnvc.nl/cms/public/files/2019-11/wispa-portretten-0204.jpg?5512018c1f

Verenigingsmanagement

Verenigingsmanagement / secretariaat:

Caroline Emmen
Marion van der Laan
Sophie Haans

 

 

 

https://www.rnvc.nl/cms/public/files/2018-10/financiele-administratie.jpg?62f303b552

Maja Wijers - Mo

Maja is in januari 2011 gestart met MW Administratie en Advies, een administratie- en belastingadvieskantoor in Ruinerwold. Vanaf 2012 verzorgt zij het factureren van de contributie en het verwerken van de financiële administratie van RNVC. 

Lid worden

word nu lid

Word nu lid van de RNVC en profiteer van alle voordelen!