banner10

Welkom bij RNVC - Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers

banner11

Welkom bij RNVC - Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers

banner12

Welkom bij RNVC - Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers

banner13

Register casemanager

De rol van de register casemanagers, Rccm® en Crov®, is enerzijds die van onafhankelijke procesbegeleider. De in het RNVC register ingeschreven casemanagers hebben als toegevoegde waarde dat zij als geen ander in staat zijn om een werkgever te adviseren over de wijze waarop deze zijn financiële risico’s voortkomend uit de sociale zekerheid beheersbaar kan maken en de schadelast voortkomend uit kosten van verzuim of (onverwachte) kosten van arbeidsongeschiktheid (WAO en WIA) kan verminderen.