banner10

Welkom bij RNVC - Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers

banner11

Welkom bij RNVC - Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers

banner12

Welkom bij RNVC - Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers

banner13

Pro-actief en actief

De RNVC onderhoudt goede relaties en vormt een actieve lobby bij beleidsmakers, belangengroeperingen en de verenigingen van andere verzuim- en arbeids-ongeschiktheidsprofessionals. RNVC-leden participeren in diverse projectgroepen, die door de beleidsmakers en uitvoerders van het beleid en door andere beroepsverenigingen zijn ingericht of nemen hiertoe zelf het initiatief.