banner10

Welkom bij RNVC - Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers

banner11

Welkom bij RNVC - Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers

banner12

Welkom bij RNVC - Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagers

banner13

Specialist

Het takenpakket van een register casemanager is uiterst complex en divers. Zij voeren namens de werkgever de regie tijdens het reïntegratieproces van de verzuimende werknemer. Zij zien erop toe dat de procesgang, vastgelegd in de Wet verbetering Poortwachter, wordt bewaakt en dat er een volledig verzuim- en reïntegratiedossier wordt aangelegd dat volledig ‘Wet verbetering Poortwachter-proof’ is. Tot het takenpakket behoort het aansturen van alle betrokkenen op het speelveld van arbeidsongeschiktheid, het benutten van verhaalsmogelijkheden bij UWV, verzekeraars en/of anderen, sparringspartner met betrekking tot inrichting relevante (arbo)dienstverlening en-verzekeringen, het maken van kosten-batenanalyses op organisatie- en dossierniveau, het maken van een verzuimscan op organisatieniveau.