Wij zoeken nog één lid voor de kascommissie: wie meldt zich aan?

11-02-2020

De vereniging is nog op zoek naar het tweede lid voor de kascommissie, nu recent zich één lid hiervoor al gemeld heeft.

De kascommissie bestaat uit een 2-tal RNVC leden, die één keer per jaar de jaarstukken controleert.

Mocht je een (te overziene) bijdrage willen leveren aan de vereniging, meld je dan als kascommissielid bij de penningmeester (penningmeester@rnvc.nl).

De penningmeester kan je -indien nodig- van aanvullende informatie voorzien. Qua tijdsbesteding moet je denken aan hooguit een dagdeel, waarbij ook de accountant aanwezig is voor ondersteuning.