Whitepaper en checklist Wet Arbeidsmarkt in Balans

19-12-2019

Samenvatting van maatregelen uit de Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB)
Het kabinet wil het voor werkgevers aantrekkelijker maken om werknemers in vaste dienst te nemen. Dit wil zij bereiken door verschillen in kosten en risico’s tussen vaste en flexibele contracten te verminderen. Op die manier worden werkgevers minder huiverig om werknemers een vast contract aan te bieden. Klik hier voor een samenvattende toelichting op de maatregelingen uit de Wet arbeidsmarkt in Balans.

Checklist WAB voor werkgevers 
Op 1 januari a.s. treedt de WAB in werking en veranderen de regels rond arbeidscontracten en ontslag. Zo gaan werkgevers vanaf 1 januari een lagere WW-premie betalen voor werknemers met een vast contract en krijgen payrolwerknemers een betere rechtspositie en arbeidsvoorwaarden. Met behulp van bijgevoegde checklist kun je als werkgever checken of je voorbereid bent op de WAB, klik hier voor de checklist.