Werkgroep Post Corona Inzetbaarheid

23-11-2020

Heb je ideeën hoe we de gevolgen van corona kunnen beperken? Laat het weten aan de  Werkgroep Post Corona Inzetbaarheid

In mei jl. heeft het bestuur van het RSC het initiatief genomen voor het oprichten van de Werkgroep Post Corona Inzetbaarheid (WPCI). Reden hiervoor is dat Covid-19 ons land voor ongekende uitdagingen op het gebied van werk, gezondheid en sociale zekerheid plaatst. Van de omgang met een andere werkomgeving, onduidelijkheid over wanneer iemand arbeidsongeschikt is, tot toenemend verzuim, beperktere re-integratiemogelijkheden en een gebrek aan stage- en leerplekken. Dit zijn problemen die niet alleen door het coronavirus zijn veroorzaakt, maar door de crisis wel zijn blootgelegd of versneld.

Deze vraagstukken vragen om een multidisciplinaire aanpak. Daarom zijn in de WPCI alle relevante vakgebieden vertegenwoordigd: van casemanagers, arbodiensten en private uitvoerders tot verzekeraars en het UWV. De aangesloten leden vormen de dagelijkse uitvoeringspraktijk, hebben daarmee als geen ander zicht op wat wel en niet werkt. Zij zijn het beste in staat om de gevolgen van de corona-pandemie voor werkenden, waaronder (gedeeltelijk) arbeidsongeschikte werknemers, zoveel mogelijk te beperken. Vanuit de RNVC is Monique Ballering-van der Laan aangesloten.

De volgende vier uitdagingen vragen volgens ons dringend om actie:

  1. Gezond en veilig werken in coronatijd
  2. Perspectief voor door Covid-19 getroffen werknemers
  3. Nieuwe verzuim en inkomensproblematiek voor zijn
  4. Wendbaarheid door uitvalpreventie en soepele re-integratie

Als WPCI gaan we aan de slag om voor deze uitdagingen praktische handvatten en concrete oplossingen te ontwikkelen. Hierbij putten wij uit de kennis en ervaringen van partijen die dagelijks in de uitvoering actief zijn. Die weten wat wel en niet werkt. Voor meer informatie over de werkgroep, de deelnemende organisaties en de geconstateerde uitdagingen zie www.post-corona-inzetbaarheid.nl/

Sinds mei is de werkgroep diverse keren samengekomen, waarbij bovenstaande uitdagingen verder zijn geïdentificeerd. Vorige maand is vanuit WPCI een brief met aanbevelingen naar minister Koolmees gestuurd en is een lobby door Meines Holla & Partners ingezet om de aanbevelingen van de WPCI op de agenda te krijgen.  

Als WPCI willen we verbinden tussen alle beroepsgroepen met werkgevers en werknemers en praktische handvatten bieden. Hiervoor willen wij op basis van bijgaande routekaart vanuit alle betrokken beroepsverenigingen onderzoeken wat wij aan de routekaart kunnen toevoegen. Waar kunnen we toegevoegde waarde bieden? Heb je hier ideeën over? Op 1 december 2020 komt de werkgroep weer bijeen. Jouw input zien we voor die tijd met belangstelling tegemoet. Stuur je ideeën naar voorzitter@rnvc.nl