UWV Werkwijzer Poortwachter > Addendum versie 3: Wet verbetering Poortwachter i.v.m. COVID-19 d.d. 18 mei 2020

19-05-2020

Het UWV heeft in een addendum de volgende informatie verstrekt over de RIV toets en COVID-19

Zojuist is een addendum (versie 3) gepubliceerd: Wet verbetering Poortwachter i.v.m. COVID-19 d.d. 180520.

Zie hiervoor: https://www.uwv.nl/werkgevers/overige-onderwerpen/addendum-werkwijzer-poortwachter/index.aspx

De maatschappelijke gevolgen van de maatregelen in het kader van COVID-19 maken dat dit ook van invloed is op de wijze van beoordelen van de re-integratie inspanningen van de werkgever in het kader van de Wet verbetering poortwachter. Voorliggende tekst betreft een addendum op de bestaande RIV-werkwijzer – die op zijn beurt een uitwerking is van bestaande wet- en regelgeving. Dit addendum wordt aangepast dan wel aangevuld op grond van de praktijkervaring met hiervoor genoemde maatregelen.