Update van het bestuur 2 juli 2021

03-07-2021

Update van het bestuur    

2 juli 2021                                         

Beste leden,

Wij zijn trots dat het zover is dat de RNVC per 1 juli 2021 van start gaat met de vernieuwde werkwijze en inrichting.

Na een hectische periode kun je hopelijk de komende tijd van een welverdiende vakantie gaan genieten. Uiteraard gaan wij dat ook doen. Dat betekent echter niet dat wij als bestuur de zomermaanden stil zitten.

Tijdens de laatste ALV hebben we je meegenomen in onze plannen. Aanstaande zaterdag hebben wij wederom een heisessie gepland. 
Tijdens deze sessie gaan we verder onze plannen omzetten naar concrete acties. We houden je op de hoogte op onze website en via de nieuwsbrief.
Wij wensen iedereen een mooie zomer, pas goed op elkaar en blijf gezond!

Nieuwe leden
Per 1 juli 2021 mogen wij maar liefst 9 (!) nieuwe leden verwelkomen.

Entreetoets
Dit jaar wordt er gestart met het toelaten van afgestudeerde casemanagers, die een opleiding hebben afgerond bij een geaccrediteerde opleider anders dan bij Scolea, Avans+, Capabel of IVA opleidingen, die door Hobeon zijn geaccrediteerd. Deze casemanagers kunnen worden toegelaten als belangstellend/aankomend lid, totdat de entreetoets met een voldoende is afgerond. De entree toets zal  op 4, 5 en 6 oktober 2021 worden afgenomen. De kosten voor het belangstellend lidmaatschap is voor 2021, 170 euro. Deze leden kunnen gebruik maken van de faciliteiten, zoals de masterclasses en het leermanagementsysteem.

Bij het omzetten van het belangstellend lidmaatschap naar een volledig lidmaatschap, wordt de casemanager ingeschreven in het RNVC register en mag de titel CROV® of RCCM® worden gevoerd.

Klankbordgroep
Woensdag 30 juni om 19:00 uur kwam de klankbordgroep voor het eerst samen. Tijdens deze eerste sessie maakten we kennis met elkaar en bespraken we de wederzijdse verwachtingen. Wil je deelnemen aan de klankbordgroep? De volgende sessie staat gepland op maandag 13 september om 19:00 uur, in je persoonlijke nieuwsbrief staat de link naar de bijeenkomst. 

PE (her)toetsing
Op 1 lid na, hebben alle deelnemers aan de toetsing en de hertoetsing de PE-toets met een voldoende afgerond. Wat een enorm goed resultaat. Nogmaals van harte gefeliciteerd!

1 juli 2021 nieuwe PE systematiek
Met ingang van 1 juli 2021, gaat de nieuwe jaarlijkse PE-systematiek in.
Dit houdt in:

  • In het leermanagementsysteem wordt elke maand de meest recente content geplaatst, waarmee je de maandelijkse toetsing kunt doen. 
    Let wel, alle toetsen dienen uiterlijk in december gemaakt te zijn.
    Het idee erachter is om jou als casemanager te ondersteunen om maandelijks je kennis te updaten met de nieuwste content en jezelf te toetsen of je dit beheerst.
  • Jaarlijks 3 masterclasses te volgen.
  • 400-uursverklaring per jaar
  • Deelname aan 3 intervisiebijeenkomsten per jaar. Je vult dit in op de leermanagement omgeving. Je deelname wordt afgetekend door de coördinator van de intervisiegroep.

Materclasses
Inmiddels zijn er 2 masterclasses aangeboden, deze zijn door grote getale leden bijgewoond.
Er volgen vanaf september nog 4 masterclasses.

Save the date:
donderdag 16 september 2021, tijdstip 17 uur
dinsdag 19 oktober 2021, tijdstip 15 uur
donderdag 4 november 2021, tijdstip 18 uur
dinsdag 14 december 2021, 15 uur

Hartelijk groet,

Bestuur RNVC