RNVC-voorzitter aanwezig bij workshop werkwijzer Casemanagement 9 mei a.s.

25-04-2019

De RNVC is op 9 mei a.s. door Martin Valk vertegenwoordigd bij de workshop die het Verbond van Verzekeraars en OVAL organiseren over de ontwikkeling van de werkwijzer Casemanagement in het kader van de MKB verzuim-ontzorgverzekering.

Tijdens de RNVC-studiedag van 1 april jl. werd, mede naar aanleiding van de presentaties van Anneloes Goossens (VNO-NCW) en Antoine Reijnders (Verbond van verzekeraars), duidelijk dat betrokkenheid van de RNVC bij de ontwikkeling van deze werkwijzer wenselijk is. Het doel van de werkwijzer is om een handreiking te bieden aan casemanagers (en de andere betrokken professionals) om de aangekondigde MKB verzuim-ontzorgverzekering op een professionele en uniforme wijze vorm te geven in de praktijk. De werkwijzer zal de rol en verantwoordelijkheden van de casemanager nader uitwerken en de samenwerking met de andere professionals beschrijven.

De workshop waarbij voorzitter Martin Valk aanwezig is, maakt onderdeel uit van een traject om met alle betrokken partijen tot een MKB verzuim ontzorgverzekering te komen. De uitkomsten van de workshop worden gebruikt als input voor de op te stellen werkwijzer. Een conceptversie van de werkwijze wordt via een schriftelijke reactieronde aan betrokken partijen, waaronder de RNVC, voorgelegd. De planning is om de werkwijzer vóór 1 juli 2019 gereed te hebben.