NVAB stelt aanvullingen op 'delegatie van taken door bedrijfsarts’ vast

19-06-2020

Op 11 juni jl. heeft de NVAB (bedrijfsartsen) het ‘Standpunt delegatie van taken door de bedrijfsarts en supervisie’ (NVAB, juni 2020) aangenomen. Hierin zijn belangrijke aanvullingen op het oude NVAB-standpunt ‘Delegatie van taken door de bedrijfsarts (NVAB, 2018)’ opgenomen. Naast taakdelegatie bij verzuimbegeleiding is taakdelegatie bij preventieve en overige activiteiten toegevoegd. Een bijzondere vorm van taakdelegatie, supervisie, wordt in een apart deel uitgewerkt. Klik hier voor de volledige tekst.