Nieuwsbericht nav RNVC bestuursvergadering 25 juni 2020

15-07-2020

De afgelopen tijd zijn we op zoek geweest naar kandidaten om ons bestuur te komen versterken, met name voor de functie van penningmeester.
En dat is gelukt!! We hebben een zeer geschikte kandidaat gevonden in de persoon van Hester Oostrom.
Hester gaat de komende maanden meedraaien als bestuurslid en wordt ingewerkt op de taken van penningmeester.

Als de samenwerking van alle kanten goed bevalt, zal het bestuur Hester voordragen als bestuurslid en penningmeester in de ALV in september a.s.