Nieuwe verenigingsmanager voor de RNVC: Caroline Emmen

12-02-2019

Per 1 februari is Caroline Emmen als verenigingsmanager voor de RNVC aan de slag gegaan. Caroline is een gedreven professional met veel verenigingservaring. Zo heeft zij voor meerdere verenigingen als VNONCW, de Raad voor de Nederlandse Detailhandel en de Kinderopvang in diverse functies gewerkt. Recente ervaring heeft zij als gecertificeerd mediator en als interim directeur voor de LVSC, een beroepsorganisatie voor gecertificeerde coaches en supervisors. Daarmee heeft het bestuur alle vertrouwen dat Caroline de RNVC naar een volgende stap kan begeleiden.
 
Caroline volgt Edwin Bouwers op, die per 1 februari een andere baan heeft aanvaard bij het CAOP als projectmanager. Edwin heeft in een roerige tijd de basis gelegd voor een meer beleidsmatige insteek; daar zijn we hem erkentelijk voor, aldus Martin Valk. De basis om nu verder te bouwen aan een sterke beroepsgroep in een veranderend veld ligt er, zeker nu we de afgelopen periode ook onze kwaliteitsagenda met het beroepscompetentieprofiel, de accreditatie van opleidingen en de nieuwe manier van toetsen hebben weten te vervolmaken.
 
We kijken al weer vooruit naar onze studiedag en ledenvergadering op 1 april aanstaande, dan kunnen de leden nader kennis maken met Caroline.