Nieuwe Masterclasses online!

06-10-2021

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

“Masterclass Overgang” en “Masterclass Re-integratie na een ongeval”

RNVC organiseert voor haar leden een serie online Masterclasses. Doel is om je in je werk te inspireren en je (vak)kennis en vaardigheden te verrijken. We hebben weer 2 masterclasses voor je in petto: 

Overgang” voor casemanagers

De overgang is een natuurlijke fase in het leven van een vrouw. En…. er heerst een taboe op! Ondanks dat klachten gedurende meerdere jaren enorme invloed kunnen hebben op de levenskwaliteit van een vrouw en verzuim tot gevolg kunnen hebben, is er nog maar weinig bekend over de overgang. Momenteel zijn er ca. 2 miljoen vrouwen in de overgang. 80% ervaart klachten. Bij vrouwen zelf, maar ook bij bedrijfsartsen en huisartsen is er te weinig aandacht voor. Laat staan bij bijvoorbeeld leidinggevenden en casemanagers.

In de workshop ‘Over de overgang’ voor casemanagers en leidinggevenden komen de volgende onderwerpen aan bod:

  • Wat gebeurt er fysiek tijdens de overgang
  • Welke klachten gaan hiermee gepaard en waarom
  • Wat kunnen vrouwen zelf doen aan overgangsklachten
  • Welke interventies kunnen worden ingezet om vrouwen met overgangsklachten te ondersteunen
  • Hoe maak je de overgang bespreekbaar op de werkvloer

De masterclass wordt verzorgd door Daniëlle Brokke.

Na afloop wordt jouw deelname weer geregistreerd in het leermanagementsysteem.

Waar en wanneer?

Datum Masterclasses: 19 oktober 2021

Tijdstip:                        15:00-17:00 uur

Duur:                           Ongeveer 2 uur, inclusief korte pauzes

Locatie:                      Online, via het leermanagementsysteem (via Teams).

“Re-integratie na een ongeval”

Er is winst te behalen in de begeleiding van werknemers die als gevolg van een ongeval verzuimen.

Deze winst zit in het verhogen van het arbeidsvermogen, verlagen van de schadelast en een grotere klanttevredenheid.  

Basisthema’s van deze sessie zijn: 

  • Cijfers – waar hebben we het feitelijk over (o.a. hoeveel ongevallen, schadelast bedrijven en verzekeraars, duur van verzuim van type ongeval) 
  • Wet- en regelgeving (sociaal zekerheidsrecht versus aansprakelijkheidsrecht) 
  • Welke partijen zijn betrokken bij het verzuimdossier en welke verantwoordelijkheden en belangen hebben deze partijen (werkgever versus verzekeraar). Waar heb je rekening mee te houden in je verzuimdossier? 
  • Rol Bedrijfsarts en casemanager: waar zit winst te halen in het verzuimdossier vanuit rol en verantwoordelijkheid? 
  • Hersteltrajecten (wanneer wat in te zetten – wat zijn de do’s and don’ts qua inzet interventie)  

De masterclass wordt verzorgd door Ruud Naarsing (letselschadejurist), Monique Ballering (RCCM®/voorzitter RNVC) en Hedi de Leeuw/Anita Riksten (in rol paramedisch adviseur / sr. Psycholoog DBC). 

Waar en wanneer?

Datum Masterclasses: 14 december 2021

Tijdstip:                        15:00-17:00 uur

Duur:                           Ongeveer 2 uur, inclusief korte pauzes

Locatie:                      Online, via het leermanagementsysteem (via Teams).

Schrijf je zo spoedig mogelijk in voor beide masterclasses via het Leermanagementsysteem van RNVC!