Minister Koolmees informeert Kamer over voortgang loondoorbetaling bij ziekte en WIA

10-07-2019

In zijn brief van 4 juli jl. informeert Minister Koolmees van SZW de Tweede Kamer over de voortgang van de uitwerking van de maatregelen loondoorbetaling bij ziekte en WIA. In zijn brief licht hij o.a. de stand van zaken m.b.t. de MKB verzuim-ontzorg-verzekering toe waarin hij refereert aan de “werkwijzer casemanagement’. Tevens gaat hij nader in op het wetvoorstel dat vanaf 2021 regelt dat het advies van een bedrijfsarts over de belastbaarheid van de werknemer leidend wordt bij de toets door het UWV (RIV-toets). Ook m.b.t. de experimenten tweede spoor re-integratie wordt de stand van zaken toegelicht, evenals de verbetering uitvoering RIV-toets door UWV. Voor de volledige brief van Minister Koolmees klik hier.