Informatie voor ondernemers en zelfstandigen

18-03-2020

I.v.m. het corona virus zijn er voor ondernemers en zelfstandigen door de overheid verschillende maatregelen getroffen. Hieronder treft u kort samengevat deze informatie aan, alsmede verwijzingen naar de verschillende informatiepunten, -sites.

1)  nieuwe tijdelijke regeling werktijdverkorting:

Een ondernemer die omzetverlies verwacht (minimaal 20%) kan bij het UWV voor een periode van drie maanden een tegemoetkoming in de loonkosten aanvragen (maximaal 90% van de loonsom, afhankelijk van het omzetverlies). UWV zal een voorschot verstrekken van 80% van de gevraagde tegemoetkoming. Hierdoor kunnen bedrijven hun personeel blijven doorbetalen. Voorwaarde is dat er geen personeel ontslagen mag worden om bedrijfseconomische redenen in de subsidieperiode. Deze Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) wordt zo spoedig mogelijk opengesteld en is de vervanger van de huidige regeling werktijdverkorting. Hiervoor kunnen bij SZW per direct geen nieuwe aanvragen meer voor worden ingediend. Aanvragen die al zijn gedaan, maar nog niet afgehandeld, zullen worden afgehandeld in de nieuwe regeling. Ondernemers kunnen de tegemoetkoming aanvragen voor een omzetdaling vanaf 1 maart. Momenteel wordt overleg gevoerd met UWV over de uitvoering van deze regeling. De hoofdlijnen van deze regeling zijn al bekend. Zie hiervoor: https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/aanvragen-werktijdverkorting-en-ww-uitkering-personeel

2) extra ondersteuning zelfstandig ondernemers

Het kabinet stelt een tijdelijke, versoepelde regeling in om zelfstandig ondernemers, waaronder zzp’ers, te ondersteunen zodat zij hun bedrijf kunnen voortzetten. De regeling wordt uitgevoerd door gemeenten. Zelfstandigen kunnen voor een periode van drie maanden, via een versnelde procedure, aanvullende inkomensondersteuning krijgen voor levensonderhoud. Deze vult het inkomen aan tot het sociaal minimum en hoeft niet te worden terugbetaald. Er is in deze tijdelijke bijstandsregeling voor zelfstandig ondernemers geen sprake van een vermogens- of partnertoets. Ondersteuning volgens deze tijdelijke regeling is ook mogelijk in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal, tegen een verlaag rentepercentage. Zie voor meer info www.rijksoverheid.nl (onder pakket nieuwe maatregelen voor banen en economie).

3 ) informatiepunt voor ondernemers met vragen

Ondernemingsorganisaties VNO-NCW en MBK-Nederland hebben samen met de Kamer van Koophandel een loket geopend voor ondernemers met vragen. Bij dit telefonisch loket zitten specialisten die kunnen helpen bij vragen over welke regelingen er bestaan, hoe u moet handelen in bepaalde gevallen en wat aanbevolen is om te doen. Het loket is te bereiken via tel: 0800-2117 (werkdagen 08.30-17.00 uur) en via https:www.kvk.nl/coronaloket. Er is ook een landelijk crisisnummer voor alle vragen over het coronavirus: 0800-1351 (08.00-20.00 uur). .

4)  Informatie op de websites van OVAL en VNO-NCW

Op de website van OVAL (branche voor duurzame inzetbaarheid) www.oval.nl is o.a. een informatiescheet voor werkgevers opgenomen m.b.t. het Corona virus. Op de site van VNO-NCW (centrale ondernemersorganisatie) www.vno-ncw.nl is een speciale handreiking “coronavirus: hoe veilig en gezond om te gaan met de gevolgen van het corona virus” te vinden.