Gezocht nog enkele tips voor workshops RNVC congres 6 april

21-01-2020

Het bestuur en het secretariaat van de RNVC zijn al bezig met het programma van het komende RNVC congres op 6 april a.s., maar tips voor onderwerpen voor workshops zijn nog steeds welkom. Onderwerpen waarover o.a. workshops gegeven zullen worden zijn: taakdelegatie, duurzame inzetbaarheid, en bezwaar maken tegen een UWV besluit. Mocht je suggesties hebben voor andere thema’s en/of concreet personen of organisaties die in 2 ronden een workshop verzorgen, laat dat dan z.s.m. aan het RNVC secretariaat weten (info@rnvc.nl).