Gevarieerd en inspirerend programma op het RNVC congres, 7 oktober 2019

16-08-2019

In de ochtend van het RNVC congres op 7 oktober a.s. staan 2 plenaire sprekers op het programma. De eerste spreker is Rogier Berghauser Pont, hij is als trainer aan het Instituut voor Positieve Gezondheid (IPH) verbonden en zal jullie informeren over het gedachtengoed van positieve gezondheid, waarvan Machteld Huber de grondlegger is. De ander spreker is Monique van de Graaf, jurist en sociaal verzekeringsrecht-expert, zij zal jullie de actualiteiten rond het sociale verzekeringsrecht schetsen.

Voor het middagprogramma staan meerdere workshops gepland over thema’s zoals: “omgaan met schulden”, “werk en verslaving”, “mentaal vitaal aan he werk”, “actualiteiten arbeidsrecht” & ''begeleiding van chronisch zieke werknemers''.

Noteer alvast de datum 7 oktober in de agenda! De uitnodiging volgt een dezer dagen per mail.