Geef je reactie op de conceptversie Werkwijzer Casemanagement

07-06-2019

Op 9 mei jl. woonde Martin Valk, voorzitter RNVC, de workshop bij die door OVAL en het Verbond van Verzekeraars georganiseerd was over de werkwijzer casemanagement. Op basis van de uitkomsten van deze workshop en de eerdere inventarisatie is nu de conceptversie van de werkwijzer casemanagement gereed gekomen. Tot 17 juni bestaat er de gelegenheid om op dit concept te reageren.

Op 9 mei jl. woonde Martin Valk, voorzitter RNVC, de workshop bij die door OVAL en het Verbond van Verzekeraars georganiseerd was over de werkwijzer casemanagement. Op basis van de uitkomsten van deze workshop en de eerdere inventarisatie is nu de conceptversie van de werkwijzer casemanagement gereed gekomen. Tot 17 juni bestaat er de gelegenheid om op dit concept te reageren. Graag jullie reacties op de volgende vragen:

Essentiële punten: welke essentiële punten missen jullie en welke concrete aanvullingen stellen jullie voor?
Onjuistheden: zitten er onjuistheden in? Zo ja, stel tekst/inhoudelijke aanpassingen voor.
Onduidelijkheden: zitten er onduidelijkheden in? Zo ja stel tekst/inhoudelijke aanpassingen voor.

Let op: het document is nog vertrouwelijk, dus niet verder verspreiden!  Graag jullie reacties vóór 17 juni a.s. sturen naar info@rnvc.nl. RNVC verzamelt de reacties en koppelt deze terug met de opstellers van de werkwijzer. Klik hier voor het concept document Werkwijzer Casemanagement, deze staat in jouw persoonlijke omgeving bij documenten en dan bij overige.