Fusiebespreking RNVC en RSC om te komen tot 1 centrale vereniging voor alle register-casemanagers in Nederland

25-06-2020

Op 18 mei van dit jaar hebben de besturen van de RNVC en RSC een open en constructieve bespreking gehad. Waarbij de uitgangspunten van de voorgenomen fusie zijn vastgesteld.

Op 23 juni jl. is de brede fusiecommissie bij elkaar geweest met vertegenwoordigers van de RNVC en het RSC waarbij er verschillende werkgroepen zijn geformeerd. Deze werkgroepen komen met voorstellen over hoe de fusie kan worden vormgegeven en wat de consequenties zijn.

Het streven is om te komen tot één centrale beroepsvereniging voor alle register-casemanagers. Het streven is dat de fusie per 1 januari 2021 effectief wordt waarbij we rekening houden met 2021 als overgangsjaar.

Er is uiteraard nog veel werk te verrichten die de onderliggende werkgroepen eerst in kleine kring gaan voorbereiden.

Gaston Merckelbagh (namens het RSC)
Monique Ballering- van der Laan (namens de RNVC)