Entreetoets november 2021 voor toelating RNVC met een anders dan bij HOBEON geaccrediteerde HBO opleiding tot casemanager

15-09-2021

De RNVC wil alle casemanagers die hun opleiding op HBO niveau hebben afgerond in de gelegenheid stellen om zich aan te sluiten bij de RNVC en de titels Rccm® of Crov® te dragen. 

Daarom zijn wij dit jaar gestart met het toelaten van, op HBO-niveau afgestudeerde casemanagers, die de opleiding bij een andere dan Hobeon geaccrediteerde opleider hebben voltooid.

Deze casemanagers worden toegelaten als belangstellend/aankomend lid. Ieder kwartaal bieden wij de mogelijkheid aan om de entreetoets te maken. Op het moment dat de entreetoets met een voldoende is afgerond wordt dit lidmaatschap omgezet naar een volledig lidmaatschap.

Bij het omzetten van het belangstellend/aankomend lidmaatschap naar een volledig lidmaatschap, wordt de casemanager ingeschreven in het RNVC register en mag de titel Crov® of Rccm® worden gevoerd.

De eerste entreetoetsen zullen worden afgenomen op november en 17 december 2021. De toets wordt schriftelijk gemaakt via ons platform leermanagementsysteem, waar je toegang toe krijgt nadat je belangstellend/aankomend lid bent geworden. Na inschrijving nemen wij persoonlijk contact met je op.

Wil je je aanmelden of heb je vragen? Stuur dan een e-mail naar 
secretaris@rnvc.nl