De RNVC Congressen 2020

22-11-2019

Maandag 6 april en maandag 5 oktober.

De bijeenkomst in april wordt gecombineerd met de Algemene Ledenvergadering.