Coronaspreekuur voor RNVC leden

13-05-2020

Vorige week vond op 7 mei jl. het coronaspreekuur voor RNVC leden plaats. Hierin werd duidelijk dat leden het nuttig vinden om vragen aan elkaar te kunnen stellen en ervaringen met elkaar te delen over het werken in corona tijd. Aan de orde kwamen o.a. ziekmelding van werknemers in een vitaal beroep, het zoeken naar andere werkzaamheden, de angst/onzekerheid voor het virus en of er fysieke afspraken bij de bedrijfsarts mogen plaatsvinden. Op woensdag 20 mei wordt opnieuw een spreekuur voor RNVC leden georganiseerd. De uitnodiging daarvoor wordt rechtstreeks toegezonden.

Naast de verschillende vragen die aan de orde kwamen zijn ook ervaringen onderling gedeeld, zie onderstaande samenvatting.

  • Wat kan een werkgever ondernemen indien re-integratie proces stagneert als gevolg van de coronacrisis? Is hiervoor een potje? Nee. Dus belangrijk goed vast te leggen waarom re-integratie stagneert en mogelijkheden onderzoeken om via eigen providerboog wel behandelingen plaats te laten vinden;

  • Aangeraden wordt om in de gevallen dat er geen sprake is van arbeidsongeschiktheid vooral werkgevers en werknemers gezamenlijk creatief naar oplossingen te laten zoeken. Maak samen afspraken hoe om te gaan met verzuim tijdens deze wereldwijde gezondheidscrisis.  Zoals bijvoorbeeld het leggen van contacten met andere sectoren waar werknemers tijdelijk aan de slag kunnen (voorbeeld van horecamedewerkers die tijdelijk in de agrarische sector werken). Er zijn immers op dit moment bedrijven die omkomen in het werk en bedrijven die voor hun medewerkers geen werk hebben. Als optie werd genoemd om deze partijen via de RNVC site te matchen op het leden deel van de site;

  • VNO-NCW heeft een 4-tal scenario’s geschetst voor het geval de coronacrisis lang(er) gaat duren. Klik hier voor dit overzicht;

  • Wat te doen bij ziekmelding van een werknemer die werkzaam is in een vitaal beroep? Het uitgangspunt is dat de werkgever voor een veilige werkomgeving moet zorgen. Tevens komt aan de orde de angst/onzekerheid bij werknemers voor het virus en ziekmelding. Centrale vraag is: “Zou jij je ook ziek gemeld hebben, indien er geen coronavirus heerst?”;

  • Zijn er ervaringen met het opnemen van kortdurend zorgverlof voor het verzorgen van partners met corona? Ook hiervoor wordt opgemerkt dat het belangrijk is om samen afspraken te maken hoe hiermee om te gaan;

  • Kunnen fysieke spreekuren bij bedrijfsarts worden ingepland? Ja dat mocht altijd al mits geen klachten en rekening houdend met RIVM richtlijnen;

  • Geconstateerd wordt dat in sommige bedrijven er meer vraag is naar ondersteuning door ZZP’ers (o.a. op het gebied van HRM). Het voorstel is om vraag en aanbod via de RNVC site te delen;  

  • De aan het spreekuur deelnemende RNVC-leden werken allen online vanuit huis. Dit wordt voor het uitoefenen van de werkzaamheden niet als belemmerend ervaren, e.e.a. afhankelijk van de thuissituatie met aanwezige kinderen.