Pleidooi voor Bedrijfsgezondheidszorg aanmerken als vitale sector

23-04-2020

In een brief aan de Ministeries van SZW en EZK hebben een 8-tal partijen (waaronder de RNVC en OVAL) een pleidooi gedaan om de bedrijfsgezondheidszorg aan te merken als vitale sector en/of als cruciaal beroep. De bedrifjsgezondheidszorg is niet alleen nu nodig, maar zal ook een belangrijke rol hebben als Nederland weer langzaam opstart

De volledige brief vindt u hier.