Bouw mee aan de RNCV en meld je aan als bestuurslid!

04-09-2019

Op de vacatures voor het bestuur van de RNVC hebben zich de registerleden Loes Verfaille en Conchita Koster gemeld. Beiden hebben aangegeven geïnteresseerd te zijn om lid van het bestuur te worden. De komende periode ‘lopen zij dan ook mee’ om met het bestuur kennis te maken en te (be)zien wat er van een bestuurslid gevraagd wordt. Het bestuur heeft de verwachting dat zij zich over enkele weken officieel beschikbaar stellen, waarna voordracht voor benoeming aan de Algemene Leden vergadering van 11  november a.s. volgt. Omdat er de komende periode opnieuw vacatures komen, i.v.m. het verlopen van de termijnen van zittende bestuursleden, blijven nieuwe leden van harte welkom voor diverse posities.

Bouw verder mee aan het succes van de RNVC en meld je aan voor het bestuur!