Bestuurswissel bij RNVC

10-11-2020

Met ingang van 10 november 2020 heeft Martin Valk de voorzittershamer van de Register Beroepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en Caremanagement (RNVC) overgedragen aan Loes Verfaille en Monique Ballering.

De komende 4 jaar zullen zij in duo het voorzitterschap op zich nemen. Met het voltallige bestuur dat verder bestaat uit Hester Oostrom (Penningmeester), Conchita Koster (Secretaris) en Rita Tselepis (Interne Zaken) zal de ingezette koers om de vereniging verder te professionaliseren voortgezet worden.

Loes Verfaille is sinds 2013 actief als register casemanager. Zij is werkzaam bij Robidus in de rol van consultant. In de fusiecommissie is zij actief in de werkgroep Onderwijs.

Monique Ballering is sinds 2011 actief als register casemanager. Zij is mede directeur/eigenaar van Recht Door Zee Casemanagement B.V. en voorzitter van de fusiecommissie.

Doelstellingen van het RNVC zijn het waarborgen van de titels Rccm® en Crov® en het borgen en controleren van de onafhankelijkheid en het kwaliteitsniveau van de professionele casemanager. Teneinde dit doel te bereiken zal het bestuur nog meer de verbinding aan gaan met haar stakeholders en leden. Op korte termijn wordt kennis gemaakt met de stakeholders waarbij onder andere de speerpunten van de vereniging besproken zullen worden.