10 mei 2021 van 19 tot 22 uur Masterclass door Frank Emmelot " de zichtbare en onzichtbare aspecten van arbeidsgerelateerd verzuim "

19-04-2021

Frank Emmelot is jurist en mediator. Hij is werkzaam geweest in de advocatuur en het bedrijfsleven.  Hij heeft in de achterliggende 24 jaar als MfN Register Mediator bij enige honderden arbeidsconflicten bemiddeld in een grote diversiteit van organisaties (overheid en bedrijfsleven). Hij treedt op als procesbegeleider bij samenwerkingsvraagstukken (teammediation) en is gespecialiseerd in de bemiddeling bij vastgelopen reïntegratietrajecten bij ziekteverzuim.
Hij is als mediator verbonden aan de Rechtbank Utrecht en aan de Rechtbank Amsterdam en aan het College voor de Rechten van de Mens te Utrecht.
Hij geeft trainingen aan functioneel betrokkenen bij arbeidsconflicten, zoals casemanagers en psychologen en is als docent arbeidsrecht en samenwerkingsvraagstukken verbonden aan de beroepsopleiding en de bij- en
nascholing voor bedrijfsartsen. Hij is docent bij de Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Rechtsgeleerdheid, Amsterdam Law Firm, onderdeel mediation, Harvard onderhandelen en mediationvaardigheden. Daarnaast verzorgt hij trainingen aan MfN-geregistreerde mediators in het kader van de specialisatieopleiding tot
arbeidsmediator.
Vanaf 1997 is hij directeur van InterArbeid Mediation B.V. en partner bij InterVentium.