Nieuwsbericht nav RNVC bestuursvergadering 25 juni 2020

Het bestuur heeft, na een zoektocht, een geschikte kandidaat gevonden voor de functie van penningmeester.

Fusiebespreking RNVC en RSC om te komen tot 1 centrale vereniging voor alle register-casemanagers in Nederland

Op 18 mei van dit jaar hebben de besturen van de RNVC en RSC een open en constructieve bespreking gehad. Waarbij de uitgangspunten van de voorgenomen fusie zijn vastgesteld.

NVAB stelt aanvullingen op 'delegatie van taken door bedrijfsarts’ vast

Op 11 juni jl. heeft de NVAB (bedrijfsartsen) het ‘Standpunt delegatie van taken door de bedrijfsarts en supervisie’ (NVAB, juni 2020) aangenomen. Hierin zijn belangrijke aanvullingen op het oude NVAB-standpunt ‘Delegatie van taken door de bedrijfsar ...

Nieuws voor leden
Derde coronaspreekuur voor RNVC leden heeft plaatsgevonden

Op woensdag 3 juni organiseerde de RNVC een coronaspreekuur voor de leden waarop zij terecht konden met allerhande vragen over de coronacrisis en de uitoefening van hun werkzaamheden als casemanager.

Nieuws voor leden
Brief Minister Koolmees over ontwerpwijziging Schattingsbesluit verlening functie CBBS

Minister Koolmees (SZW) heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over een ontwerpbesluit tot aanpassing van het Schattingsbesluit arbeidsongeschiktheidswetten in verband met de verlenging van de geldigheidsduur van de functies in het functiebestand CBBS. C ...

Lid worden

word nu lid

Word nu lid van de RNVC en profiteer van alle voordelen!