Lid worden

* Verplichte velden

Uw contactgegevens


Overige informatieVoordelen van het lidmaatschap van de RNVC

 • Inschrijving in het beroepsregister van de RNVC;
 • Het recht om de titel Rccm® of Crov® als titel achter je naam te voeren;
 • Toegang tot RNVC Permanente Educatie. Een eigen leermanagementsysteem om bij te blijven in het vak.
 • Maandelijkse toetsing van actuele kennis voor behoud van registerlidmaatschap;
 • Toegang tot algemene ledenvergadering tevens netwerkbijeenkomst;
 • Deelname aan regionale intervisiegroep(en);
 • Belangenbehartiging van de beroepsgroep in het speelveld van de sociale zekerheid;
 • Onafhankelijke klachtenprocedure door externe klachtencommissie;
 • Aantrekkelijke korting op beroeps- aansprakelijkheidsverzekering;
 • STECR richtlijnen gratis ter beschikking
 • Deelname aan masterclasses
 • Toegang tot het besloten ledennet via website www.rnvc.nl
 • Informatievoorziening voor en door leden via verenigingswebsite en LinkedIn groep.
 • Voorbeeld documenten via het besloten ledennet

Voordelen student- of belangstellend lid

 • Toegang tot het besloten ledennet via website www.rnvc.nl
 • Toegang tot de jaarlijkse algemene ledenvergadering (zonder stemrecht) en netwerkbijeenkomst;
 • Belangenbehartiging van de beroepsgroep in het speelveld van de sociale zekerheid;
 • Informatievoorziening voor en door leden via intervisie groep, verenigingswebsite, besloten ledennet, nieuwsbrieven, etc.;
 • Gratis toegang tot RNVC bijscholingen/ congres (minimaal twee per jaar, altijd op de eerste maandag van april en oktober);
 • Overige bijscholingsmomenten/masterclasses tegen gereduceerd tarief.
 • Toegang tot het besloten ledennet via website www.rnvc.nl
 • Informatievoorziening voor en door leden via verenigingswebsite en LinkedIn groep
 • Voorbeeld documenten via het besloten ledennet

Contributie 2021

Registerlid Crov en RCCM: € 350,- per jaar
Studentlid (maximaal 12 mnd): € 99,- per jaar        
Belangstellend lid: € 170,- voor de rest van 2021               

U betaalt contributie per kalenderjaar. Bij inschrijving gedurende het kalenderjaar wordt uw contributie naar rato berekend. Hierbij zijn inbegrepen de kosten voor administratie en publicatie in het register. 

Voor tussentijdse uitschrijving uit het register dient u vóór 1 oktober schriftelijk uw registratie op te zeggen. Dit kan door een mail te sturen naar info@rnvc.nl of een opzegging te sturen naar ons postadres. Uw registratie eindigt dan per 1 januari van het erop volgende jaar.