Heeft u een klacht?

Is iemand ontevreden over de handelswijze met betrekking tot de dienstverlening van een register casemanager van de RNVC, dan is het in eerste instantie de weg om dit met de betrokkene zelf of met zijn/haar werkgever te bespreken, zodat er naar een oplossing kan worden gezocht. Komt men er op deze wijze niet uit, dan kan men een formele klacht bij de zelfstandig werkende register casemanager zelf of bij diens werkgever neerleggen.

Externe klachtencommissie

Blijft men niet tevreden of is men niet tevreden over de afwikkeling van de formele klacht, dan kan men een klacht indienen bij de RNVC tegen het betreffende register lid. De RNVC heeft een externe klachtencommissie van juristen die uitvoering geeft aan het klachtenreglement. De leden van de vereniging waarborgen hiermee de kwaliteit van hun dienstverlening als specialisten op het gebied van Sociale Zekerheid ten aanzien van verzuim, reïntegratie en arbeids(on)geschiktheid. Wie een klacht indient (via het onderstaande formulier) ontvangt automatisch het klachtenreglement en het huishoudelijk reglement van de externe klachtencommssie. De reglementen zijn op te vragen bij de secretaris van de RNVC via secretaris@rnvc.nl.

De klacht is aan te geven via het klachtenformulier.

Klachtenformulier

* Verplichte velden

Uw gegevens

Uw klacht