De leden van de RNVC hebben een ethische gedragscode opgesteld als leidraad voor hun professioneel functioneren. Hierin is vastgelegd dat iedere register casemanager streeft naar integriteit in zijn beroepsuitoefening. In zijn handelen betoont de register casemanager eerlijkheid, betrouwbaarheid, gelijkwaardige behandeling en openheid tegenover alle betrokkenen. Hij voert de beroepsuitoefening op verantwoorde wijze en zodanig uit , dat, voor zover dat in zijn vermogen ligt, zijn diensten en resultaten van zijn beroepsmatig handelen niet worden misbruikt. Iedere register casemanager conformeert zich door middel van inschrijving in het beroepsregister aan deze code.