In het beroepscompetentieprofiel is een opstelling gegeven van de kerntaken van de professionele casemanager waarbij onderscheid is gemaakt tussen de register casemanager met de titel Crov, die opgeleid is voor de taken op casusniveau en de register casemanager met de titel Rccm die meer is opgeleid om op beleidsmatig niveau te opereren. 
Deze verdeling vloeit voort uit de wijze waarop de erkende opleiding(en) tot 2017 werden gegeven. In de praktijk kan door aanvullende opleidingen, kennisvergaring, expertise en werkervaring op casus dan wel beleidsniveau, de individuele register casemanager, ongeacht de titel, alle deskundigheid hebben kunnen vergaren.

Het is van belang voor opdrachtgevers om zich voor het aangaan van een opdracht ervan te vergewissen wat de praktische ervaring en het niveau is van de register casemanager en of dat aansluit bij de opdracht.