Beroepsvereniging RNVC en het register RSC slaan de handen ineen

Het vakgebied van de casemanager is volop in beweging. En zal met het recente advies van de commissie Borstlap plus de aanstaande evaluatie van de arbobeleidsagenda 2012 en Arbovisie2040 de komende periode nog volop in beweging blijven.

 

lees meer

RNVC beheert, bewaakt en inspireert

Bij de RNVC (Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en caremanagers) zijn casemanagers aangesloten die een casemanagementopleiding op (post) bachelor niveau hebben afgerond en bovendien aantoonbaar actuele werkervaring hebben en continu actief zijn om hun vakkennis kwalitatief op dit niveau te behouden. De vereniging beheert het beroepsregister en bewaakt of de leden voldoen aan de eisen voor de titel Rccm® (Register case- en caremanager) of Crov® (Casemanager regie op verzuim).

Je kunt bij RNVC student-lid worden zodra je een opleiding tot casemanager gaat volgen. Wie vanuit een aan het vakgebied verwante functie een bijdrage kan leveren aan het vakgebied van casemanagement (en dus niet voldoet of gaat voldoen aan de vereisten om register lid te worden) kan op voordracht van het bestuur als belangstellend lid worden toegelaten.

Lid worden

word nu lid

Word nu lid van de RNVC en profiteer van de volgende voordelen:

  • Inschrijving in het beroepsregister van de RNVC;
  • Het recht om de titel Rccm® of Crov® als titel achter je naam te voeren;
  • Gratis toegang tot RNVC bijscholingen/congres (minimaal twee per jaar, altijd op de eerste maandag van april en oktober);
  • Overige bijscholingsmomenten tegen gereduceerd tarief;
  • Jaarlijkse toetsing van actuele kennis;

Onze keurmerken

Rccm®
lees meer

Register case- en caremanager

Case- en caremanagers met het keurmerk Rccm® zijn in staat om een belanghebbende te adviseren over de wijze waarop deze zijn financiële risico’s voortkomend uit de sociale zekerheid beheersbaar kan maken en de schadelast voortkomend uit verzuim of arbeidsongeschiktheid kan verminderen.
Het verschil tussen de keurmerken Rccm® en Crov® is dat de casemanager met de titel Rccm® ook taken uitvoert op beleidsniveau. 

Crov®
lees meer

Casemanager regie op verzuim

Casemanagers met het keurmerk Crov® zijn in staat om een belanghebbende te adviseren over de wijze waarop deze zijn financiële risico’s voortkomend uit de sociale zekerheid beheersbaar kan maken en de schadelast voortkomend uit verzuim of arbeidsongeschiktheid kan verminderen.
Het verschil tussen de keurmerken Rccm® en Crov® is dat de casemanager Crov® veelal de taken uitvoert op casusniveau.

Beroepsvereniging RNVC en het register RSC slaan de handen ineen

Het vakgebied van de casemanager is volop in beweging. En zal met het recente advies van de commissie Borstlap plus de aanstaande evaluatie van de arbobeleidsagenda 2012 en Arbovisie2040 de komende periode nog volop in beweging blijven.

lees meer
Wij zoeken nog één lid voor de kascommissie: wie meldt zich aan?

De vereniging is nog op zoek naar het tweede lid voor de kascommissie, nu recent zich één lid hiervoor al gemeld heeft.

lees meer
Wees erbij: maandag 6 april RNVC congres en ALV in Bunnik

Op maandag 6 april a.s. organiseert de RNVC het voorjaarscongres gecombineerd met de Algemene ledenvergadering.

lees meer