Bericht van de fusiecommissie

De Fusiecommissies RNVC en RSC zijn op 18 augustus jl. bij elkaar geweest. De werkgroepen hebben de denklijnen om te komen tot één beroepsvereniging uitgewerkt en gepresenteerd aan de leden van de fusiecommissies. De komende weken werken de werkgroepen uit hoe zij tot deze denklijnen zijn gekomen en wat er nodig is om van de huidige naar de gewenste situatie te komen. Op 7 september a.s. bespreken beide fusiecommissies deze uitwerkingen.

.

lees meer

RNVC beheert, bewaakt en inspireert

Bij de RNVC (Registerberoepsvereniging Nederlandse Vereniging voor Case- en caremanagers) zijn casemanagers aangesloten die een casemanagementopleiding op (post) bachelor niveau hebben afgerond en bovendien aantoonbaar actuele werkervaring hebben en continu actief zijn om hun vakkennis kwalitatief op dit niveau te behouden. De vereniging beheert het beroepsregister en bewaakt of de leden voldoen aan de eisen voor de titel Rccm® (Register case- en caremanager) of Crov® (Casemanager regie op verzuim).

Je kunt bij RNVC student-lid worden zodra je een opleiding tot casemanager gaat volgen. Wie vanuit een aan het vakgebied verwante functie een bijdrage kan leveren aan het vakgebied van casemanagement (en dus niet voldoet of gaat voldoen aan de vereisten om register lid te worden) kan op voordracht van het bestuur als belangstellend lid worden toegelaten.

Lid worden

word nu lid

Word nu lid van de RNVC en profiteer van de volgende voordelen:

  • Inschrijving in het beroepsregister van de RNVC;
  • Het recht om de titel Rccm® of Crov® als titel achter je naam te voeren;
  • Gratis toegang tot RNVC bijscholingen/congres (minimaal twee per jaar, altijd op de eerste maandag van april en oktober);
  • Overige bijscholingsmomenten tegen gereduceerd tarief;
  • Jaarlijkse toetsing van actuele kennis;

Onze keurmerken

Rccm®
lees meer

Register case- en caremanager

Case- en caremanagers met het keurmerk Rccm® zijn in staat om een belanghebbende te adviseren over de wijze waarop deze zijn financiële risico’s voortkomend uit de sociale zekerheid beheersbaar kan maken en de schadelast voortkomend uit verzuim of arbeidsongeschiktheid kan verminderen.
Het verschil tussen de keurmerken Rccm® en Crov® is dat de casemanager met de titel Rccm® ook taken uitvoert op beleidsniveau. 

Crov®
lees meer

Casemanager regie op verzuim

Casemanagers met het keurmerk Crov® zijn in staat om een belanghebbende te adviseren over de wijze waarop deze zijn financiële risico’s voortkomend uit de sociale zekerheid beheersbaar kan maken en de schadelast voortkomend uit verzuim of arbeidsongeschiktheid kan verminderen.
Het verschil tussen de keurmerken Rccm® en Crov® is dat de casemanager Crov® veelal de taken uitvoert op casusniveau.

Agenda ALV 21-09-2020

Op maandag 21 september vindt er een Algemene Ledenvergadering plaats. Log in om de agenda te bekijken.

lees meer
Bericht n.a.v. fusiebespreking RNVC en RSC 18 augustus 2020

De RNVC en het RSC willen komen tot één krachtige onafhankelijke beroepsvereniging voor alle register-casemanagers in Nederland. Vorige maand informeerden wij je over de eerste constructieve fusiebesprekingen tussen de RNVC en het RSC. De positieve ‘ ...

lees meer
Nieuwsbericht nav RNVC bestuursvergadering 25 juni 2020

Het bestuur heeft, na een zoektocht, een geschikte kandidaat gevonden voor de functie van penningmeester.

lees meer