Het veld van preventie, verzuim en arbodienstverlening is flink in beweging. De afgelopen jaren wordt steeds meer ingezet op ‘taakdelegatie’. Het vak casemanager is daarmee ook flink in ontwikkeling. Taakdelegatie kan hier een positieve bijdrage aan leveren mits zorgvuldig en met deskundigheid uitgevoerd. Eerder heeft RNVC een visie op taakdelegatie geformuleerd. 
Op 25 januari 2018 is door het ministerie van SZW het onderzoek van NIVEL ‘Kansen van taakdelegatie en taakherschikking in de bedrijfsgezondheidszorg’ aan de Tweede Kamer. Het ministerie heeft uitgebreid veldpartijen geconsulteerd over de uitkomsten van het onderzoek en besproken op welke wijze tot werkbare afspraken kan worden gekomen. RNVC is geconsulteerd en heeft hiervoor input geleverd. In juni 2018 is het resultaat van deze veldconsultatie aan de Tweede Kamer gezonden. 

In opdracht van het ministerie van SZW ontwikkelt Cap Gemini een werkwijzer Taakdelegatie. RNVC is bij de ontwikkeling van deze werkwijzer betrokken. Tegelijkertijd is het van belang dat RNVC haar standpunt over taakdelegatie herijkt en verder uitwerkt. De komende periode zal taakdelegatie een belangrijk onderwerp zijn in de beroepsontwikkeling. Samen met de leden van de RNVC wordt deze uitwerking op dit moment verder opgepakt.